Results 1 - 1 of 1 for  Wikipedia / {searchTerms} / Wikipedia    (607788 articles)

Goigs print that page

Goigs_de_Sant_Pere_M%C3%A0rtir

Els goigs són composicions poètiques , de caràcter popular , que es canten a la Mare de Déu , a Crist o als sants . [1] Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major , un aplec , una processó ... La seva finalitat consisteix